Koirat ovat koiria

24.06.2024

Käyttäytyykö koirani ongelmallisesti vai käyttäytyykö se oikeastaan vain hyvin koiramaisesti?

Tätä kysymystä on hyvä pysähtyä pohtimaan aina välillä koirien kanssa eläessä. Moni koiralle hyvin tyypillinen käytös on meidän ihmisten mielestä usein ongelmallista ja koira saatetaan leimata ongelmakoiraksi sen toimiessa lajilleen ominaisella tavalla. On hyvä muistaa, että usein meidän ihmisten koiralle asettamat käytösvaatimukset eivät ole koiralle lainkaan luontaisia saatikka ymmärrettäviä. On myös tärkeä pitää mielessä, että koiralla ei ole ihmiselle ominaista moraalikäsitystä; se ei ymmärrä mikä on oikeaa tai väärää käyttäytymistä. 

Listasin alle joitain yleisimpiä esimerkkejä tilanteista, jotka ovat meidän ihmisten mielestä usein, joskin ymmärrettävästikin, ongelmallisia käytöksiä, mutta, jotka ovat koirille hyvin ominaisia.

Haukkuminen

Haukkuminen on koiralle yksi luontainen tapa kommunikoida toisilleen sekä meille ihmisille. Haukkuminen on koiralle yhtä tavallista kuin meille ihmisille puhuminen. Haukkumisessa on rotu- ja yksilökohtaisia eroja, mutta kaikki koirat haukkuvat jossain määrin. Usein haukkumista koitetaan hiljentää tavalla tai toisella ja hiljainen koira on monen mielestä hyvä koira. Olisi hyvä kuitenkin muistaa, että haukkumisen takana on jokin syy ja olisikin hyvä miettiä, mitä koira yrittää meille haukkumisellaan viestiä? Haukkumisen aikana koiran aivoissa myös erittyy hyvänolon hormoneja, joten haukkuminen on myös koiralle palkitsevaa toimintaa. Jotkut koirat voivat haukkumalla pyrkiä helpottamaan omaa oloaan.

Muriseminen

Murina on yksi väärinymmärretyimmistä koirien kommunikoinnin muodoista. Murinaa pidetään yhä ongelmallisena ja murisevaa koiraa helposti aggressiivisena, vaikka näin ei automaattisesti ole. Murina on toki varoitus joko toiselle koiralle tai ihmiselle, että nyt tilanteessa on jotain mistä koira ei pidä ja toiminta olisi hyvä keskeyttää, mutta murinaa ei tulisi pitää "vikana". Murinaa usein edeltää liuta pienempiä eleitä, joilla koira pyrkii ensisijaisesti kommunikoimaan, mutta jos nämä pienet eleet eivät tehoa, niin koira yrittää kommunikoida selkeämmin. Omasta mielestäni on mahtavaa jos koira osaa murisemalla kertoa, että nyt ahdistaa. Muriseva koira on vielä turvallinen; murina on hyvin selkeä viesti, joka ei jää huomaamatta. Jos koira murisee, niin jälleen olisi hyvä pysähtyä miettimään, että mitä koira yrittää meille kertoa? Miksi se kokee tarvetta murista tässä tilanteessa?

Kodin ja pihan vahtiminen

Koirille on luontaista muodostaa oma lauma ja oma reviiri omien ihmisten ja mahdollisten muiden lemmikkieläinten kanssa. Ei ole ollenkaan itsestään selvää, että koira toivottaisi vieraat suoraan tervetulleeksi tälle omalle alueelleen, vaan ennemmin koira vähintään ilmoittaa "tunkeilijoista". Kodin ja pihan vahtiminen onkin ollut vuosisatoja haluttu ominaisuus ja koiran tehtävä. Vasta kaupungistumisen yleistyessä tästä taipumuksesta on tullut ongelma, kun koiran hälyttäminen ja vahtiminen on muuttunut häiritseväksi. Vaikka toisaalta moni olisikin yhä kiitollinen jos koira ilmoittaisi ihmisten mielestä oikeista tunkeilijoista ja vahtisi kotia.

Tavaroiden tai ruoan vahtiminen

Resurssien vahtiminen koetaan usein haasteelliseksi käytökseksi, vaikka sekin on täysin luontaista lähes jokaiselle eläinlajille. Kyse ei ole siitä, että koira haluaisi "pomottaa" ihmistä, niin kuin se usein sellaiseksi helposti tulkitaan edelleen, vaan koira yksinkertaisesti haluaa pitää itselleen tärkeän resurssin omanaan. Käytös voi toki olla haastavaa jos se on kovin intensiivistä ja koira pitää monia asioita itselleen tärkeänä. Resurssivahtimisen ennaltaehkäisyyn auttaa luopimisen kannattavaksi tekeminen esimerkiksi vaihtokauppoja tekemällä koiran kanssa, ruokailurauhan (ruoka, luut tms) takaaminen ja resurssien esimerkiksi petien tai lelujen riittävä määrä ja sopiva sijainti.

Käsittelyn tai hoitotoimenpiteiden välttäminen

Käsittelytilanteet tai hoitotoimenpiteet ovat monelle koiralle jossain määrin vaikeita. Edes oman ihmisen kosketus ei ole koiralle aina automaattisesti . Käsittely- ja hoitotoimenpiteisiin liittyy monta elementtiä, jotka ovat koirille lähtökohtaisesti vaikeita; ollaan helposti hieman jäykkiä ja jännittyneitä koiran silmissä tai kyyristytään koiran päälle tai pidetään kiinni, joka voi tuntua uhkaavalta ja epäilyttävältä. Hoitotoimenpiteitä olisi tärkeä harjoitella pienissä osissa pikkuhiljaa koiraa totuttaen ja antaa koiralle mahdollisuus taukoihin sekä tilanteesta poistumiseen.

Vetäminen hihnassa

Vetäminen hihnassa koetaan usein haastavaksi ja käytös ongelmalliseksi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että koira ei vedä hihnassa ollakseen hankala tai etenkään yrittääkseen päästä ihmisen "yläpuolelle". Usein vain koiran tahti olisi huomattavasti ripeämpi ihmiseen verrattuna. Koiran silmissä ihminen toimii usein jarruna koiran ja vaikkapa ihanien hajujen välillä. Joissain tapauksissa koira voi myös vetää sen takia, että se kokee varusteet epämukaviksi tai vetäminen aiheuttaa kropassa epämukavuutta ja koira haluaakin vetää niin sanotusti kivulta karkuun. Olisikin hyvä tarkistaa välineiden sopivuus koiralle ja kokeilla vaikkapa pidempää hihnaa tai kulkea osan lenkkiä ripeämpää tahtia ja katsoa helpottaako lenkkeily.

Hihnassa rähjääminen

Hihnassa vastaantulijoihin reagoiminen voi johtua monesta asiasta; koira voi kokea epävarmuutta tai se voi haluta mennä kohti ja turhautua hihnan rajoittaessa sitä. Koirilla voi myös olla monia motiiveja tilanteeseen liittyen ja sisäisiä konflikteja; ne voivat haluta mennä tutustumaan vastaantulijaan, vaikka saattavat myös jännittää tilannetta. Konfliktit nostavat herkästi koiran kierroksia ja käyttäytyminen voi olla senkin takia hyvin intensiivistä.

Luonnossa koirat mielellään hidastelevat tai esimerkiksi kaartavat jo hyvissä ajoin ennen kohtaamista. Hihnassa koira ei välttämättä pysty toteuttamaan tätä ja liian lähelle joutuessaan etenkin epävarmasta koirasta voi tuntua siltä, että sen on hyökättävä pitääkseen vastaantulija loitolla. Koira ei myöskään välttämättä kireässä hihnassa pysty viestimään yhtä luonnollisesti kuin vapaana ollessaan, jolloin "väärinymmärrykset" lisääntyvät. Kuitenkaan koira ei rähjää pahuuttaan tai ollakseen tuhma, vaan on hyvä huomioida, että koiralla on vaikeuksia selvitä tilanteista muuten.

Ruoan etsiminen kotona/ ruoan varastaminen

Koirille ruoan etsiminen hajuaistiaan hyväksi käyttäen on luontaista ja erittäin palkitsevaa toimintaa. Koirat eivät ymmärrä, että pöydälle jätetyt ruoat eivät ole sille tarkoitettuja. Luopumisen harjoittelu ja ruoan etsimisen mahdollistaminen virikkeistämisen avulla auttaa tähän haasteeseen, mutta paras tapa ehkäistä haastetta on varmistaa, että koira ei saa pöydiltä varastettua mitään eli ei saa toiminnalleen vahvistetta.

Hammastelu

Etenkin pennut, tutkivat maailmaa suullaan ja käyttävät hampaitaan paljon. Hampaiden vaihtuessa ikenet kutiavat ja etenkin silloin hampaiden käyttämisen tarve on suuri. Pennuille kannattaa tarjota mahdollisimman paljon luvallista pureskeltavaa ja ohjata pentu luvallisen toiminnan pariin. Aikuisetkin koirat voivat käyttää suutaan innostuessaan tai leikkiessään ihmisen kanssa ja aikuisenkin koiran hammastelu kannattaa ohjata esimerkiksi leluun. Etenkin noutajilla on suuri tarve kannella esineitä ja tavaroita suussa ja ne voivat herkästi ottaa ihmisen käden suuhun esimerkiksi innostuksissaan.